27 พ.ย. 64

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

pin locationLocation
pin location

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary icon30,000-45,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. ควบคุมและจัดทำงบการเงินประจำงวด นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหาร 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 3.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 4.ให้คำปรึกษาแก้ปัญหา ควบคุม และให้ข้อมูฃการใช้งบประมาณในฝ่ายบัญชีตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชี จนถึงปิดบัญชี 5.ควบคุมการเสียภาษีและนำส่งภาษีต่างๆ รวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีสรรพากรในการให้ข้อมูลทางบัญชี 6.พัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท แต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการต่างๆที่ผิดปกติ 7.จัดทำ ตรวจสอบและรวบรวมรายงานต่างๆในฝ่ายบัญชี 8.ดูแลการติดต่อ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน สำนักงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 9.รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30-45 ปี
  2. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
  3. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี และ MS Office ได้เป็นอย่างดี (หากใช้โปรแกรม Netforce มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีทักษะความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
  6. มีความรู้ด้านภาษีอากรและมาตรฐานบัญชี
  7. มีความยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงาน
How to apply
1. สมัครได้ด้วยตนเอง 2. ส่งใบสมัครทาง E-mail
Contacts
ธิติมา ทรงกำพล
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
Tel. : 02-885-2500#206
Email : laminafilms_45@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-885-2509
Location
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.