24 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน (Work Location at Bangkok)

pin location
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1 Positions
-ดูแลและรับผิดชอบงานเอกสารทั่วไป -ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อกับบริษัท -รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท -ตอบ E-mail สื่อสารภาษาอังกฤษทั้งภายในและภายนอกบริษัท -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. บุคลิกดี สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  5. มีการเรียนรู้ได้เร็ว และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดัี
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  7. มีประสบการณ์ด้านธุรการหรือประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  8. มีคะแนน TOEIC จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
If you are interested in this position and your profile corresponds to the above requirements, please complete your application and expected salary via E-mail
Personnel Section , คุณทิตา ผัดโพธิ์ ,
TUNTEX TEXTILE ( THAILAND ) Co., Ltd.
Branch Office :55 อาคารเวฟ เพลส ชั้น 18 ห้อง 5 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Head Office: เลขที่ 1 หมู่ที่ 8
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
อาคารเวฟเพลส
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร