19 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Regulatory Affairs (RA)

pin location
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary icon
salary icon17,000-20,000
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- จัดเตรียมเอกสารใช้สำหรับยื่นจดแจ้ง-แก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียมใบรับรองสถานที่ผลิต ตามรายการสินค้าที่มีการนำเข้า - ยื่นใบจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ แจ้งรายละเอียดสินค้านำเข้าเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับโรงงานผลิตเพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐาน - นำส่งตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อาหาร / เครื่องสำอาง หรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานด้านขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และสถานที่กับทาง อย. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม / เครื่องสำอาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. เป็นคนมีบุคลิกดี / ติดต่อประสานงานได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ และความอดทน
  6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แนวความคิดทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ รูปแบบการทำงานเดิมๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  7. มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้
  8. สามารถทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. ได้
- ผู้สนใจตำแหน่งงาน สามารถส่ง Resume มาทาง E-mail
คุณสุพัตรา
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 (ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
LINE ID: 0642899449
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี