20 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่งแก๊สบัลค์/อาวุโส

pin location
pin location

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
1.วางแผนปริมาณรถพร้อมใช้งาน พนักงานขับรถพร้อมรับงาน ประจำวัน 2.รับออเดอร์การขนส่งสินค้าจากลูกค้า พิจารณาปริมาณออเดอร์ ตกลงจำนวนออเดอร์ที่สามารถรับได้ 3.ติดตามการขนส่งสินค้าแก๊สบัลค์ให้เป็นไปตามแผน 4.วางแผนการฝึกอบรมของพนักงานขับรถ และติดตามให้มีการอบรมตามแผน 5.วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่ง เพื่อพัฒนาให้ต้นทุน ประสิทธิภาพการขนส่งแก๊สบัลค์เป็นไปตามเป้าหมาย 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศ ชาย, หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  2. อายุ 23-35 ปี
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์/ บริหารธุรกิจ / การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ด้านงานจัดส่ง/โลจิสติกส์ 1ปีขึ้นไป
  5. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี และ ชำนาญด้านการคำนวณ เป็นอย่างดี
  6. มีความรับผิดชอบสูง
  7. ไม่มีประวัติคดีอาญา/แพ่ง
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume มายัง Email ด้านล่าง
คุณสุณีพร
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โรงบรรจุแก๊สบางปะกง
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา