19 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่สรรหา (Recruitment Officer)

pin location
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary icon
salary icon15,000-18,000
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัทฯ 2. ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน จัดทำใบอนุมัติการว่าจ้าง และส่งขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุมัติ 3. จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเซ็นสัญญาจ้าง พร้อมเสนอเซ็นกับผู้บังคับบัญชาต่อไป 4. นำส่งแฟ้มประวัติพนักงานให้กับแผนกสวัสดิการและเงินเดือนเพื่อคีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบ 5. อัพเดทและสรุป Report การรับสมัครงานในสายงานที่รับผิดชอบ 6. จัดทำเอกสาร ISO ของ HR / DC / MR 7. ดูแลสต็อกอุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด 8. ดูแลแม่บ้าน และ รปภ. 9. ดูแลพื้นที่บริเวณรอบๆ บริษัทฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 10.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เบื้องต้น 11.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
  2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงานอย่างน้อย 1 ปี
  4. มีความอดทน อัธยาศัยดี คล่องตัวสูง และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
  5. มีความกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ชอบคิด ชอบทำสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
  6. มีความรับผิดชอบสูง สนองรับต่อนโยบายของบริษัทฯ
  7. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
  8. สามารถรับแรงกดดันและทำงานเชิงรุกได้ดี และควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้
  9. มีทัศนคติที่ดี มีความยีดหยุ่นในการทำงาน
  10. สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ ได้
- ผู้สนใจตำแหน่งงาน สามารถส่ง Resume มาทาง E-mail
คุณสุพัตรา
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 (ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
LINE ID: 0642899449
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี