16 ก.ย. 64

Customer Analysis (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า)

pin location
pin location

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1.ใช้ข้อมูลต่างๆ เช่น การสำรวจรายงานความพึงพอใจของลูกค้า บันทึกข้อร้องเรียน 2.พัฒนากระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ และรายงานที่ให้แนวทางแก้ไขแก่ลูกค้า 3.รักษาฐานข้อมูลดึงข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม 4.เตรียมการวิเคราะห์การดำเนินงานของโครงการบริการและการดำเนินธุรกิจทั่วไป 5.สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อกำหนดทางธุรกิจ 6.นำเสนอและอธิบายแนวทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 7.สนับสนุนคำขอที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะกิจและยืนยันการเก็บข้อมูลหากจำเป็น 8.วิเคราะห์ปัญหาและผลลัพธ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสำหรับผู้บริหาร
  1. ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
  2. มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  3. ทักษะการสื่อสารที่ดี และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
  4. มีทักษะ Microsoft Excel ในระดับดี
  5. สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้
- สมัครผ่าน JobThai.com
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Kerry Express (Thailand) Public Company Limited. : บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ เลขที่ 89 ชั้น 10
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร