3 ธ.ค. 64

EC Data Scientist (59592)

pin location
pin location

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

salary icon
salary icon40,000-50,000
number of positions icon
number of positions icon1
- Evaluate all EC channels’ features and select a suitable channel to grow a category. - Develop the numerical measurement to realize channel trial/repeat or brand trial/repeat or brand/type/size/segment/category switch. - Develop new selling scheme without price offer based on CRM and achieve sales goal with EC store planner or digital marketing team. - Develop the numerical measurement for adverting optimization on/out of EC platform and achieve traffic goal with EC media planner or digital marketing team. - Collaborate with EC marketing/data side to conduct a test on EC platform based on marketing issue
  1. Male/Female, age 28-40 years old.
  2. Bachelor degree in Data Scientist, Marketing or related fields.
  3. 2-3 years experiences as a Data Science in digital marketing, marketing communications or related fields
  4. Strong Data management skill, communication skill both verbal and written.
  5. Strong team player and able to work independently.
  6. Positive, dynamic and want to make positive change to the business.
  7. Good customer service, problem solving and organizational skills.
  8. Proficiency in English and experience in FMCG business would be an added advantage.
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่ง E-Mail **นัดเวลากับทางบริษัทก่อนสัมภาษณ์งาน **
คุณรุ่งอรุณ
Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
4/222 อาคารฮาร์เบอร์มอลล์ ห้องเลขที่ 10C04-05 ชั้น10 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี