JobThai
รับสมัครด่วน
8 ก.พ. 66

Content Creator (Content Writer, Tiktok Creator & Social Media)

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ออกแบบและพัฒนา Content คุณภาพถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยรูปแบบ Content ที่หลากหลาย คือ Blog, Social media post, infographic, podcast, การสัมภาษณ์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ หรือ การสร้าง Traffic สู่ Customer Feedback และ Leads 2. นำเทคนิค SEO เข้ามาใช้ ในการ Research หัวข้อ และงานเขียน 3. ทำงานร่วมกับทีม Product Marketing, Communications, Sales & Marketing ในการออกแบบ Content และสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 4. ศึกษา ค้นหาข้อมูล หรือสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอใหม่ 5. สร้างสรรค์ Content ในหลากหลายรูปแบบดูแล ติดตาม วิเคราะห์ผลการตอบรับ และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำงานร่วมกับทีม Graphic Design & VDO Editor ในการสร้าง visual ประกอบ Content ทั้ง artwork, VDO ให้เหมาะสมตามเป้าหมาย 7. บริหาร Social Media ของผลิตภัณฑ์และโครงการที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและวิเคราะห์ metrics สำคัญ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง Content เพื่อขยายฐานลูกค้า
  1. การศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Web/Social Media Content หรือที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Content อย่างน้อย 1 ปี (แนบผลงานด้วย)
  3. ติดตามข่าวสารต่างๆ รอบตัวทุกด้าน ทั้งในและต่างประเทศ ชอบอ่านบทความต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ จากข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์รอบๆ ตัวได้ เพื่อพัฒนาเป็น Content ได้ตามต้องการ
  5. สามารถใช้ Social Media รวมถึงการวิเคราะห์ metrics ต่างๆ เพื่อการพัฒนา Content
  6. มีความกระตือรือร้น บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมขนาดเล็กได้ ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ไม่เกี่ยงงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวกเสมอ
  7. หากออกแบบ Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe หรือ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ และตัดต่อวิดิโอได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีใบรับรองรอง หรือ Certificate สามารถแนบมาได้
- สมัครผ่าน Jobthai - ส่งประวัติมาที่อีเมล์ - เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท - เว็ปสมัครงาน
คุณอิทธิพล
LeKise Lighting Co., Ltd.
29/11 ม.3 ถนนพระราม 2
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
: 063-901-1551, 034-419-200 ต่อ 1412
LINE ID: hrlekise
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
กรณีมาจากกรุงเทพฯ ผ่านตลาดมหาชัยเมืองใหม่และกลับรถตรงสะพาน U-Turn เยื้องปั๊มน้ำมัน ปตท. ทางเข้าบริษัทฯ อยู่ก่อนถึงสะพานลอย มีป้าย LeKise สีน้ำเงินตั้งอยู่ทางเข้าบริษัทฯ ( จุดสังเกตุฝั่งเดียวกับ ไทวัสดุ )