17 ก.ย. 64

Branch Manager (ผู้จัดการ ประจำสาขาขอนแก่น)

pin location
pin location

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง (ค่าน้ำมัน และคอมมิชชั่น)
number of positions icon
number of positions icon1
• รับผิดชอบ และบริหารเป้าหมาย รายไตรมาส, รายปีของสาขา ตามนโยบายของบริษัทฯกำหนดไว้ • บริหารจัดการทีมงานในแต่ละส่วน ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด อีกทั้งพัฒนา และเสริมสร้างทักษะทีมงานอยู่เสมอ • จัดทำงบประมาณการสาขาประจำปีเสนอแก่ผู้บริหาร อีกทั้งบริหารจัดการ และควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินของสาขา (บัญชี ลูกหนี้, รายรับ-รายจ่าย, เงินสดย่อย) • บริหารจัดการ และตรวจสอบสต็อคสินค้าสาขา พร้อมทั้งสรุปรายงานการตรวจนับสต็อคสินค้าให้ทางบริษัทฯ ประจำในแต่ละเดือน • วางแผน และควบคุมการในการดำเนินการจัด Work Shop ให้กับลูกค้าประจำเดือนในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมาย • รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของสำนักงาน รวมทั้งทรัพย์สิน หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในสาขาให้อยู่ในสภาพดี-ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ • สรุปวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานต่าง ๆ ของสาขาให้กับต้นสังกัด
  1. ไม่จำกัดเพศ, อายุตั้งแต่ 35-40 สัญชาติไทย
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  3. มีความรู้ด้านเครื่องดื่ม/อาหาร และมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ หากมีความรู้ด้าน Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ในการบริหารงานสาขาอย่างน้อย 3-8 ปี
  5. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน และคอมพิวเตอร์ได้ดีและชำนาญ
  6. มีความขยัน อดทน รักในงานบริการ และซื่อสัตย์สูง รวมถึงทัศนคติที่ดีในเชิงบวก
  7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างดี
  8. มีทักษะในการ coaching การเจรจา ติดต่อประสานงาน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
  9. มีภาวะเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทั้งลูกค้า และทีมงาน
  10. จำเป็นต้องมี มีรถยนต์เป็นของตัวเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- Apply through JobThai.com (Click Apply Now) - Interested candidates are invited to write in with FULL RESUME stating present and expected salaries,and enclosing a recent photo to the address below :
Human Reseources
Boncafe (Thailand) Co., Ltd.
21ST Floor, Muang Thai-Phatra Tower 252/110 Rachadaphisek Road
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
: 02-693-2570 Ext. 209
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น