19 ต.ค. 64

225_หัวหน้าแผนกบุคคล (ขอนแก่น, ชัยภูมิ,กาฬสินธุ์)

pin location
pin location

จ.ขอนแก่น

salary icon
salary icon25,000 - 35,000
number of positions icon
number of positions iconขอนแก่น 1 ชัยภูมิ 1 กาฬสินธุ์ 1
1. วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรของบริษัท 2. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันตามความต้องการ 3. เป็นผู้นำ สามารถออกความคิดเห็นและสร้างกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัท 4. จัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงานและแผนก ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 6. บริหารจัดการงานด้านสวัสดิการ และค่าตอบแทน 7. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน 8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 9. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 1. เพศ ชาย หรือ หญิง
 2. อายุ 30-40 ปี
 3. มีประสบการณ์ด้าน HR อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 4. มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัว
 5. สามารถเดินทางต่างจังหวัด ติดต่อประสานงานโซนภาคอีสานได้
 6. มีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีทัศนคติในเชิงบวก เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร มีความสามารถจูงใจพนักงาน
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • ส่งประวัติทางอีเมล์
 • คลิกใบสมัครออนไลน์
 • สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์
 • สมัครผ่าน JobThai
 • คุณอรุณ
  บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
  ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์
  จังหวัดขอนแก่น