JobThai
22 มี.ค. 66

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ HQ เพลินจิต

pin location
pin location

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon2
- กำกับดูแลงานจัดซื้อ จัดจ้างกลุ่มน้ำตาลมิตรผลให้เป็นไปตามนโยบายด้านจัดซื้อที่กำหนดไว้ - ปรับปรุงวิธีการจัดซื้อให้มีความทันสมัย คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ดำเนินงานตามคำสั่งและนโยบายจัดซื้อจากผู้บริหาร - ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกร้านค้า ที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม โดยยึดหลักการจัดซื้อ 6R - ปฎิบัติการตามระบบจัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆให้กับโรงงาน ได้อย่างถูกต้องตามนโยบายจัดซื้อของกลุ่มน้ำตาล - กำกับดูแลและควบคุมสินค้าที่สั่งซื้อให้สามารถส่งมอบให้ตรงกับกำหนดเวลา
  1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1-3 ปี
  3. สอบผ่าน C.P.K & C.P.S
  4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และทักษะในการสื่อสารดี
  5. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC 450++ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ดี
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน E-mail
ฝ่ายบุคคล
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท2
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
BTS เพลินจิต Video แนะนำบริษัท https://www.youtube.com/watch?v=VsXAZi6CJo4&t=5s