รับสมัครด่วน
29 พ.ย. 64

Logistics Analysis and Planning (ประจำคลังสินค้าลาดหลุมแก้ว)

pin location
pin location

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

salary icon
salary icon25,000 - 45,000
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. Development of Logistics Management Implementation Plan -ร่วมออกแบบ Logistics Analysis and Planning และพัฒนากระบวนการเก็บข้อมูล การประมวลผลและกระบวนการทำงานด้านข้อมูล รวมถึงออกแบบรายงานเพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน -ร่วมจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures) ด้าน Logistics -ร่วมจัดทำฐานข้อมูลสินค้า (Product master data) 2. Data management (Analyzing Planning and Reporting) -ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล Forecast , Demand Plan , Supply Plan -Allocate stock ตาม Demand Plan หรือให้กับ order ตามนโยบายที่กำหนด (โดยกำหนดจาก priority และ assortment ที่ตัวแทนฝ่ายขายเป็นผู้กำหนด) -วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรายวันของแต่ละช่องทางการขายเพื่อช่วยในการเตรียม Demand Plan สำหรับกระบวน Fulfillment และ Purchasing -รวบรวมข้อมูลเบิกจ่ายสินค้าเข้า-ออกและการเคลื่อนย้ายสินค้าของคลังสินค้า , การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า-การขนส่ง และ Logistics ด้านอื่นๆมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอ -วิเคราะห์ ประมวลผลการดำเนินงานตาม KPI ของภายในหน่วยงานและ Partners พร้อมทั้งจัดทำรายงาน Daily Report / Monthly Report เพื่อนำเสนอ -จัดทำ Data management โดยคำนึงถึงการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เช่น Supplier, Purchasing, Import, Warehouse Management, Fulfillment และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ Integration และนำมาวิเคราะห์, จัดทำแผนงาน -รวบรวมข้อมูลต่างๆ, ปัญหา, ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Supply Chain เพื่อให้เกิดการ Alignment และให้มีศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิผล
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 27 - 32 ปี
 2. ป.ตรี - ป.โท สาขา MIS, Computer Science, สถิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงานด้าน งานวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Supply Chain หรือ Logistics 1-2 ปี
 4. มีความรู้และประสบการณ์งานด้านรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ และวางแผนงานด้าน Logistics และ Supply Chain
 5. มีความสามารถด้านการใช้ Microsoft Teams, Excel , PowerPoint ขั้นสูงได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
 6. มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม ERP, WMS , OMS
 7. มีทักษะ ในการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และทำเป็นรูปแบบการนำเสนอ Presentation ได้
 8. Data Analytic สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเพื่อการตัดสินใจ
 9. มีทักษะบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในการพัฒนาระบบงานใหม่
 10. สามารถทำงานเสาร์ เว้น เสาร์ได้
 11. สามารถไปทำงานที่คลังลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้
 • สมัครผ่าน JobThai
 • Line : http://line.me/ti/p/%40owr7876e
 • บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด
  LINE ID: pmay789
  คลังลาดหลุมแก้ว
  ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี