21 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่การตลาด

pin location
pin location

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ประสานงานและกำกับดูแลการพัฒนาสินค้าใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจน Product Launch - ติดตามและนำเสนอข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้า - ติดตามดูแลและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ สำหรับสินค้าที่วางตลาด เมื่อพบปัญหา - ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการขาย - จัดทำเอกสารต่างๆของแผนก ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น แผนกขาย ส่งเสริมงานขาย เป็นต้น
  1. อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
  4. มีทักษะการประสานงาน, จัดลำดับงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ ความรับผิดชอบสูง
  5. สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, Power point) และระบบ SAP ได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่งประวัติส่วนตัว คุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงาน พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ และแนบรูปถ่าย - สามารถสมัครด้วยตนเอง walk interview - ทาง E-mail
คุณชนากานต์ / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด)
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
: 02-333-3111 ต่อ 306
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร