30 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ

pin locationLocation
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
- จัดทำและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจ - จัดทำและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายหน่วยงาน(งบการเงินหน่วย) เพื่อบริหารค่าใช้จ่าย - รายงานวิเคราะห์อื่นๆ ที่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท - จัดทำงบประมาณประจำปี - รายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - ปริญญาตรี/โท สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น - มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารด้านบัญชีงบประมาณ ด้านข้อมูลและสถิติ ความรู้ด้านคลังสินค้า การบริหารทรัพย์สิน Asset Management อย่างน้อย 7 ปี - มีความรู้ในเรื่อง Fast Moving Consumer Goods (FMCG) การจัด Shelf Display, Space & Facility Management - มีทักษะทางด้านการใช้ MS Office โดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง - มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
Qualifications
  1. ปริญญาตรี/โท สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น
  2. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารด้านบัญชีงบประมาณ ด้านข้อมูลและสถิติ ความรู้ด้านคลังสินค้า การบริหารทรัพย์สิน
  3. มีความรู้ในเรื่อง FMCG การจัด Shelf Display, Space & Facility Management
  4. มีทักษะทางด้านการใช้ MS Office โดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง
  5. มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
Email : thaibev_1105@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company