28 ต.ค. 64

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

pin locationworkLocation
pin location

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

salary iconsalary
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1
online interview icononlineInterview
shortcutApply
jobDescription
รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
jobAttribute
  1. มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล
  2. มีประสบการณ์ทางโรงงานผลิตอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
companyBenefitcompanyBenefitLink
applyMethod
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองที่สาขาที่สนใจ - สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต - สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
jobContact
คุณมาริษา
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
tel : 0613842447
email : tfg_hr14_407@trustmail.jobthai.com emailDescription
fax : 02-513-9060
workLocation
ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
applySectionTitle
jobthai
jobthai
attachFile
attachFile
email
email
easyForm
easyForm
header