26 พ.ย. 64

พนักงานพัฒนาธุรกิจร้านค้า (RD) กรุงเทพ

pin location
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
พื้นที่ปฎิบัติงาน: มีนบุรี พระประแดง บางบอน ธนบุรี ปทุมธานี รับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์ โน้มน้าว และเจรจาทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการร่วมมือจากร้านค้าส่งโดยการเข้าเยี่ยม รับคำสั่งซื้อ และพัฒนาร้านค้าย่อยในเครือข่ายของร้านค้าส่งนั้นๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวกับร้านค้าส่ง โดยการรวบรวมข้อมูลของร้านค้าย่อย เพื่อการพัฒนายอดขายร่วมกันกับร้านค้าส่งนั้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อย การจัดการสินค้าของหน้าร้านให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมองหาโอกาสในการวางอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เป็นต้น
  1. ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการขาย
  4. มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ พร้อมใบขับขี่
  5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี
  6. มีทัศนคติที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  7. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Ms Word, Excel, PowerPoint)
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ฝายบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง)
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
มีนบุรี พระประแดง บางบอน ธนบุรี ปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร