29 พ.ย. 64

Project Engineer / วิศวกรโยธา

pin location
pin location

อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary icon20,000+
number of positions icon
number of positions icon2
-วางแผนงานและควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายในการก่อสร้างให้บรรลุตามเป้าหมาย -ตรวจสอบวิธีการทำงานและคุณภาพผลงานของผู้รับเหมา -จัดทำแผนงานก่อสร้าง ทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ -สามารถอ่านแบบ ตรวจสอบแบบตามโครงการได้ -ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา วศ.บ
  3. สามารถเขียนและอ่านแบบ Drawing 2D 3D และ P&ID ได้ดี
  4. มีความทุมเทและรับผิดชอบต่องานสูง
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ฝ่ายบุคคล
Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
138 หมู่ 4
ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
: 034-849-266, 034-878-165-70 ต่อ 25126 สาขามหาชัย/ 032-561-475 สาขาเพชรบุรี
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร