9 ธ.ค. 64

ผู้จัดการร้านชินคันเซ็นซูชิ ประจำสาขาเซ็นทรัลอยุธยา

pin location
pin location

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary icon20,000-30,000**
number of positions icon
number of positions icon2
- จัดการบริหารร้านให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาพนักงาน การจัดการดูแลเรื่องความสะอาดและความพร้อมให้อยู่ในมารตฐานร้าน การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆภายในร้าน และมาตรฐานอื่นๆ - ดูแลและจัดการด้านยอดขาย โดยการบริหารจัดการจำนวนพนักงานให้เพียงพอต่อการรองรับการมาใช้บริการของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานภายในร้าน ตลอดจนการร่วมวางแผนการใช้วัตถุดิบภายในครัว,การสั่งสินค้าจากครัวกลางให้สอดคล้องกับยอดขาย และลดภาวะสินค้าเสียหาย - ดูแลจัดการการทำงานของพนักงานทุกคนให้อยู่ในมาตรฐานการทำงานตามข้อกำหนดมาตรฐานร้านอาหารสากล - ดูแลค่าใช้จ่าย การปิดยอดและรายงานการขายแต่ละวัน การทำรายงานสรุปต่างๆของหน้าร้านเพื่อนำส่งให้ทางผู้จัดการเขตและสำนักงานใหญ่ - ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในร้านให้อยู่ในมาตรฐานสากล - ดูแลรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานของพนักงานภายในร้าน Time Attendance,การอนุมัติการลา,การจัดตารางการทำงาน และระบบเงินเดือนพนักงานในสาขาเบื้องต้น รวมถึงการตักเตือนเมื่อพนักงานกระทำความผิด - การรับและแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าผู้มาใชบริการ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ -ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิ(กรณีมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป) -มีความมั่นคงสูงและโอกาศเติบโตในสายงาน(การสอบปรับเป็นผู้จัดการเขต) สวัสดิการมากมาย เช่น ค่าเดินทาง,Incentive+Bonus รายไตรมาส,รางวัลการควบคุมค่าใช้จ่ายร้าน ประกันสุขภาพ ปรับเงินเดือนประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน/ปี รายได้เฉลี่ยรวม 30,000 บาท/เดือน** (**รายได้รวมเมื่อสามารถดูแลจัดการร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด)
  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  2. มีประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้ด้านการจัดการร้านอาหารตามมาตรฐานสากล
  4. สามารถติดต่อและสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถจัดการและควบคุมดูแลพนักงานในบังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
  6. มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารแบบบุปเฟต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความรู้ทางการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี
  8. ทนแรงกดดันต่อสายงานผู้บังคับบัญชาได้ดี
  9. พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ส่งเอกสารผ่านทางอีเมลล์ของบริษัท - โทรติดต่อสอบถาม (เวลา 09.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์)
คุณจีจี้
บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
LINE ID: hrshinkanzen
ร้านชินคันเซ็นซูชิ
ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา