JobThai
17 มี.ค. 66

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา เดินทางไปต่างจังหวัดได้ !!! ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้รู้แน่ว่าทรัพย์สินของบริษัทได้มีการบันทึกและจัดเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้รู้แน่ว่าข้อมูลทางการเงิน/การบัญชีได้มีการบันทึกและควบคุมอย่างเพียงพอ ถูกต้องและเชื่อถือได้ (Financial Auditing) - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้รู้แน่ว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ (Operational Auditing) - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้รู้แน่ว่าการบริหารงานของส่วนงานต่างๆเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและวิธีการ ปฏิบัติงานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ (Management Auditing) - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรมการตรวจสอบ (ACL)ช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบกรณีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามสภาพการณ์และความเหมาะสม แล้วแต่กรณี ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Program) ตามหัวข้อการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมออกแบบกระดาษทำการ (Working Paper) ตามหัวข้อการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย - ฝึกหัดมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมโครงการตรวจสอบในขอบเขตหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบลงในกระดาษทำการที่กำหนด และนำเสนอหัวหน้าโครงการ - บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา จุดอ่อน และความเสี่ยงของระบบงาน/วิธีปฏิบัติงานที่พบเห็นจากการตรวจสอบลงในกระดาษทำการ - จัดทำบันทึกสอบถามปัญหาหรือจุดอ่อนของระบบงาน/วิธีปฏิบัติงานที่พบจากการตรวจสอบ เสนอหัวหน้าโครงการเพื่อขอคำชี้แจงจากผู้รับการตรวจสอบ - วิเคราะห์ปัญหา/ความเสี่ยงและผลกระทบ จากข้อมูลในกระดาษทำการ (Working Paper) แผนผังการปฏิบัติงาน (Process Chart) เอกสาร หลักฐานต่างๆ และเขียนสรุปรายงานพร้อมข้อคิดเห็นเสนอหัวหน้าโครงการ - ให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ แก่ผู้ร่วมโครงการตรวจสอบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตหัวข้องานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการตรวจสอบภายใน/ภายนอกหรือด้านบัญชี
  3. สามารถไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
  4. มีเบี้ยเลี้ยง
วิธีการสมัคร
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มีมาตรการให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน "เราจึงของดการ Walk in เพื่อสมัครงานที่ออฟฟิศทุกกรณี " ผู้ที่สนใจร่วมงานกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สามารถฝากประวัติผ่านทาง - Jobthai - โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ - สมัครด้วยตนเอง - ติดต่อที่บริษัทโดยตรง - สมัครผ่านทาง Email
ติดต่อ
คุณพลอย
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ : 02-247-7062 ต่อ 1224
อีเมล : thailifehr_224@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-246-9517
เว็บไซต์ : http://www.thailife.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4 - รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้