JobThai
28 มิ.ย. 65

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon4อัตรา
- ตรวจสอบการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผน - จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานก่อนเริ่มการตรวจสอบ - จัดทำ Audit Program และวิธีการตรวจสอบในแต่ละหัวข้อการตวจสอบ - จัดทำตารางข้อตรวจพบและรายงานการตรวจสอบส่งให้กับผู้บังคับบัญชา
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ23ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือบัญชีการเงิน
  3. มีประสบการณ์ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีหรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
-สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (กรุณานัดหมายล่วงหน้า) -สมัครผ่าน JOBTHAI
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็มพาวเวอร์สตีล จำกัด
4,95-96 หมู่ 6 ถนนพระราม 2
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร