JobThai
15 ส.ค. 65

หัวหน้าแผนกกฎหมายอาหารและข้อมูลผลิตภัณฑ์

pin location
pin location

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
• ประสานกับหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกฎหมาย และเป็นตัวแทนบริษัท เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สำนักงานอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมประมง สาธารณสุขจังหวัด องค์กรการค้าและวิทยาศาสตร์ เป็นต้น • ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการตรวจสอบ และรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน ในส่วนของ ก) สูตร ส่วนผสม และขั้นตอนการผลิต ข) ข้อมูลฉลากที่จําเป็นและไม่จําเป็นทั้งหมดรวมถึงการกล่าวอ้างต่างๆ และ ค) การสื่อสาร เช่น การโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย เว็บไซต์ ฯลฯ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นโภชนาการอาหารและมาตรฐานอาหารและการติดฉลากอย่างสม่ำเสมอ โดยการสื่อสารผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ และกฎระเบียบที่มีอยู่
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้าน regulation Affair (RA) ในผลิตภัณฑ์อาหาร 5 ปีขึ้นไป
 3. ทักษะการทำงานเป็นทีมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ และ สามารถรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พร้อมลำดับความสำคัญของงานก่อนหลัง
 4. สามารถเเริ่มต้นงานด้วยตนเอง สามารถทํางานด้วยการกํากับดูแลน้อยที่สุด และสามารถดําเนินการภายใต้ความกดดันและในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
 5. ทักษะในการสื่อสาร ด้วยวาจาและการเขียน และการเจรจาต่อรอง
 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 7. เชี่ยวชาญในแอปพลิเคชันที่ใช้ Windows - Word, Excel, PowerPoint, Access
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครงานผ่าน JobThai
 • คุณสุนทรีย์, คุณสุกัญญา
  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  ศรีราชา>>สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ลำพูน>> สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 99/9 หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 ระยอง>> 43/244 หมู่ 4 ถนนห้วยปราบปลวกแดง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ราชบุรี1>> 115 หมู่ที่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ราชบุรี2>> 158 หมู่ที่ 15 ถนนทรงพล ตำบลปากแรด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี