JobThai
28 มี.ค. 66

ผู้จัดการแผนกขนส่งทางเรือ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ การอนุญาต-ไม่อนุญาต การขนส่งวัตถุดิบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ ประมวลผลและค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชยนาวีและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้ดำเนินโครงการทั้งหมดให้เป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ สร้างทักษะและความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับ เพื่อให้โครงการทุกส่วนดำเนินไปได้ด้วยดีภายใต้ความรับผิดชอบของผู้นำแต่ละระดับได้ อนุมัติเอกสารต่างๆตามที่กำนหดในขั้นตอนการทำงานในระบบบริหารงาน รับผิดชอบหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเดินเรือ พานิชนาวี โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
  3. มีทักษะการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดการบุคลากรได้ดี, ทักษะในการสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, ทักษะในการโน้มน้าวจูงใจอย่างมีเหตุมีผล, ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่, มีทัศนคติที่ดี, มีความคล่องตัว และทักษะภาวะการเป็นผู้นำ
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้เป็นอย่างดี และหากมีทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ
  5. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  6. สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  7. มีใบขับขี่รถยนต์และมียานพาหนะเป็นของตัวเอง
  8. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทาง Email - สมัครผ่านทาง JobThai
ติดต่อ
คุณจุฬาลักษณ์
Charoen Pokphand Produce Company Limited
89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-764-7000 ต่อ 518, 519
อีเมล : cpproduce_30@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้