JobThai
17 ส.ค. 65

หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย (โรงงานนครสวรรค์)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
• การวางแผนงานด้านความปลอดภัย ประเมิน และติดตามผล o วางแผนงานด้านความปลอดภัย และงบประมาณประจำปี o ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ o ตรวจสอบ และอนุมัติผลการประเมิน งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน • การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ o จัดทำคู่มือ และมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ o จัดทำข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ o จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิม o กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน • การสื่อสารประสานงาน o ประสานการดำเนินงานความปลอดภัย กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถานประกอบกิจการรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง • การส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยฯ o รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และติดตามผลการทำเนินงานด้านความปลอดภัยการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้าง และกรรมการทราบทุกสามเดือน • งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม o ดำเนินการการจัดทำระบบ ISO14001 ปฏิบัติหน้าที่เป็น EMR เพื่อบริหารจัดการระบบให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องตามนโนบายสิ่งแวดล้อม o สนับสนุนให้ความร่วมมือในจัดกิจกรรม หรือดำเนินการการจัดทำระบบ ISO14001 เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย o ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา o ให้ความร่วมมือในกิจกรรม หรือการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบ FSSC22000, , ISO22000, G็HPs, HACCP, TPM และระบบบริหารจัดการอื่น ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ต้องเป็น หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศ (42 ชั่วโมง)
 3. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย, มีทักษะในการสื่อสาร, มีความรู้ด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และกฎหมายประกันสังคม อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีบุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีความรู้ด้าน TPM / GHPs / HACCP / ISO22000 / FSSC22000 / ISO14001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ เช่น MS word, Excel, Power point ได้ดี
 7. มีความเข้าใจในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม
วิธีการสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท
 • สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • ติดต่อ
  นายพิทักษ์ ปันทะรส
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  72 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ : 063-218-9836
  อีเมล : sermsukplc_316@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-783-9092-93
  เว็บไซต์ : http://www.sermsukplc.com
  LINE ID: 0632189836
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้