JobThai
17 ส.ค. 65

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

pin location
pin location

อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา ประจำสาขาขอนแก่น
1.ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ, วิธีการทำงาน และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 2.ซ่อมแซมแก้ไข ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 3.ดูแล รักษาเครื่องผลิต ตามระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 4.ซ่อมบำรุงตามใบสั่งซ่อม ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในส่วนที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิตรับผิดชอบ 5.ดูแลรักษา และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. ปวช.-ปวส.(ไฟฟ้า / เครื่องกล / เชื่อมโลหะ / อิเล็กทรอนิกส์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการด้านงานซ่อมบำรุง 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ
 5. มีความกระตือรือร้น
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งประวัติของท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 • ส่งมาทาง E-mail
 • คุณวรโชติ อ้นศรี (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) และคุณพัลลภ เปาะช้าง (หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์)
  บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด สำนักงานใหญ่ (อำเภอบ้านโป่ง)
  112 หมู่ 5
  ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
  : 032-212-503-6 ต่อ602หรือ601, 081-517-0097 (คุณพัลลภ), 081-986-5561 (คุณวรโชติ)
  ถ.มิตรภาพ กม.276 เลขที่ 125 หมู่ 6 ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
  ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น