JobThai
4 ธ.ค. 66

HRD Supervisor_ประจำ บ. สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconโปรดระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการลงในใบสมัคร
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.ร่วมกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน นโยบาย งบประมาณ และกฎระเบียบต่างๆ ในงานด้านบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ 2.ปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแผนงานพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำและยื่นเอกสารรับรองกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมบริหารงานในด้านพนักงานสัมพันธ์ โดยกำหนดแผนงานประจำปี และจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานฯ เพื่อรักษาความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อองค์กร 4.ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมบริหารงานด้านสรรหาบุคลากร 5.กำกับดูแลและร่วมบริหารงานในงานสำนักงานทั่วไป เช่น งานต้อนรับผู้ติดต่องาน การดูแลความเรียบร้อยของอาคารและสำนักงาน งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลลากร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. มีความรู้ความเข้าใจด้านบุคลากร ด้านกฎหมายแรงงาน อย่างดี แต่ต้องมีความเข้าใจถึงการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถกำหนดแผนงานและปฏิบัติงานด้านบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเป็นสำคัญ
  5. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ที่ชัดเจน , สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในการพัฒนางานด้านบุคคล
  6. แสดงออกถึงภาวะผู้นำ (Leadership) ที่ชัดเจน แต่มีความถ่อมตน (Humble) ที่เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น , พร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานได้ทันที ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  7. แสดงออกถึงทัศนคติและการมีพฤติกรรม แบบ Growth mindset ที่เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และต้องการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมองค์กร
  8. มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม (Team spirit-oriented) เป็นสำคัญ และเปิดใจยอมรับการทำงานที่มีการระดมความเห็นจากทีมงาน (Brainstorming) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
  9. มีความสามารถในการประสานงานและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์โดยรวมขององค์กร
  10. สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงความต้องการ
วิธีการสมัคร
- สมัครทาง E-mail - สมัครงาน ตาม Link ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
Corporate Human Resources Department
Surapon Foods Public Company Limited
247 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-385-3038-54 ต่อ 420, 098-263-1752
อีเมล : suraponfoods_284@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.surapon.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำสำนักงานใหญ่
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form