JobThai
รับสมัครด่วน
29 พ.ค. 66

ผู้จัดการ /ผู้ช่วยผู้จัดการ (สาขาอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พัทยา)

pin location
pin location

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

salary icon
salary icon20,000 - 35,000 บาท
number of positions icon
number of positions icon3
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา / ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา - ตรวจสอบและให้คำแนะนำ ให้พนักงานทำตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งในเรื่องการบริการและคุณภาพอาหาร - แก้ปัญหาลูกค้า Complain - วางแผน ส่งเสริม ผลักดัน ทางด้านยอดขายตามเป้าหมาย - วางแผนการสั่งซื้อ สินค้า ตรวจเช็ค Inventory วิเคราะห์ต้นทุน - ทำเงินเดือนให้กับพนักงานภายใต้นโยบายและกฎระเบียบของบริษัท - ประสานงานและการจัดการทั่วไป - ควบคุมการดำเนินงานของทีมพนักงานหน้าร้านสาขา ( 50-75 คน ) ในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในทุกๆ ด้าน - บริหารจัดการต้นทุนทุกด้านของร้านสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - บริหารจัดการเพื่อให้เกิดรายได้ ( ยอดขาย ) ตามที่บริษัทวางไว้ - พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีทักษะความสามารถที่สูงขึ้น และมีการเติบโตในสายงาน - ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพด้านการบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - กำกับดูแลการดำเนินการของทีมพนักงานหน้าร้านสาขาทุกทีมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานในทุกๆ ด้าน - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 4. มีใจรักงานบริการ ขยัน สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการร้านอาหาร หรือ POS เป็นอย่างดี
 7. บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ / ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี / ทักษะการวางแผนและประเมินสถานการณ์ที่ดี
 8. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถเดินทางมาฝึกงานที่ร้านโอ้กะจู๋สาขากรุงเทพได้ โดยบริษัทมีที่พักให้ระยะเวลาการฝึกงาน 6 - 8 เดือน ***
 10. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน
 11. ** สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ **
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครด้วยตนเองที่สาขา
คุณกีต้า
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋)
LINE ID: 0990934880
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พัทยา
ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี