JobThai
print icon
24 ก.พ. 66

ธุรการจัดส่ง (สาขา1 ต.บางน้ำจืด)

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary iconเงินเดือนปัจจุบัน: 13,000 บาท ขึ้นไป
number of positions icon
number of positions icon1
1.รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารรายวัน -ตรวจเอกสารใบสั่งสินค้า(Sale Order) จากฝ่ายขาย -พิมพ์เอกสารการส่งมอบประจำวัน -ถ่ายเอกสาร(Sale Order) -บันทึกการส่งสินค้าประจำวัน -จัดทำค่าอาหารให้กับพนักงานของแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง -จัดเอกสารใบกำกับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.การชั่งน้ำหนักรถ -รับผิดชอบเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักรถบรรทุก -บันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักรถบรรทถุกประจำวัน
  1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า-ปริญญาทุกสาขา
  3. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  4. เป็นผู้ที่ทำงานละเอียดรอบคอบ
  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สมัครผ่าน JobThai.com - สมัครทาง E-mail
คุณณัฐธิดา
บริษัท อิน-เทค สตีล จำกัด
สำนักงานใหญ่ 622 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น 25/5 ถ.สุขุมวิท แขวงคลอตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สาขา 1 (เหล็กแปรรูป ประเภทเหล็กแผ่นและสลิต) 99/5 ม.1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74001 สาขา 2 (ผลิตท่อเหล็ก) 196/1 ม.1
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
: 034-476-323 - 4 ต่อ 401, 081-840-4826, 062-628-4774
LINE ID: 0818404826
ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร