JobThai
2 มิ.ย. 66

เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด จ.สุรินทร์

pin location
pin location

จ.สุรินทร์

salary icon
salary icon13,500 - 28,000
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
- นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า - เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศ ชาย อายุ 22-37 ปี
  2. วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  4. มีทักษะการขาย การโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
  5. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  6. มีใจรักงานบริการและงานขาย
  7. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า
  8. มีความเข้าใจในพื้นฐานด้านการตลาดของสินค้าเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
  9. มีการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  10. สามารถเดินทางไปทำงานพื้นที่ใกล้เคียงได้
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
: 065-507-4500 หรือ 084-751-5320
LINE ID: 0655074500
จังหวัดสุรินทร์