JobThai
29 พ.ค. 66

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

pin location
pin location

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานบัญชี และ การเงิน จัดทำ ตรวจสอบการทำบัญชี ปิดงบการเงิน รวมงบการเงินบริษัทแม่ และ บริษัทลูก ปิดงบ เดือน ไตรมาส ปี ให้ทันตามกำหนด ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ทำงบการเงินให้ทันกับการประชุมฝ่ายบริหารเพื่อส่งตลาดหลักทรัพย์ อื่น ๆ ตามนโยบายบริษัทฯ
  1. ชาย/หญิง
  2. ไม่เกิน 50 ปี
  3. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  4. มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ มีภาวะผู้นำ
  6. มีความรู้ระบบบัญชีต่าง ๆ
สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือ ส่งประวัติมาที่อีเมล์ หรือ แอดไลน์
กุ้ง
บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
LINE ID: 0653507725
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร