JobThai
5 ธ.ค. 66

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายวิศวกรรม ประจำที่ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด สงขลา

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.สิงหนคร จ.สงขลา

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. วางแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำปี ของ Utility ทั้งหมด ประกอบด้วย 1.1 งานด้านเครื่องกล 1.2 ระบบไฟฟ้าทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2.วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดของ Utility ทั้งหมด 3. ดูแลการจัดหา คัดสรร รักษาสภาพความพร้อมของอะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการซ่อมบำรุงของเครื่องจักร Utility ทั้งหมด 4. วางแผน ออกแบบและพัฒนาซ่อมบำรุง ตั้งแต่อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงกระบวกการบันทึกข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในทุกๆด้าน รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายของ Utility ทั้งหมด 5. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานประเมิณคุณภาพงานของทั้งผู้รับเหมาจากภายนอกที่เข้ามาดำเนินการในส่วนของ Utility รวมถึงซัพพลายเออร์ ของอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ 6.ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนาบุคคลากรภายในของ Utility เพื่อสนันสนุนการฝึกซ้อมระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ 7.อบรม พัฒนาบุคคลากรภายในของ Utility หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมทั้งลดปัญหา ในการซ้อมบำรุงเครื่องจักร 8.นำเสนอโปรเจคของทาง Utility ที่สามารถนำไปพัฒนาการทำงานรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 9.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 10.สร้างความมั่นใจว่านโยบายของบริษัทฯ ได้รับการดำเนินการเผยแพร่ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติโดยพนักงานทุกคน มีการติดตามและปรับปรุง ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 11.ปฏิบัติงานต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. คุณสมบัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/สาขาที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารงานวิศวกรรม
 2. ประสบการณ์มีประสบการณ์การทำงานในสาขาววิศวกรรมเครื่อกล/ไฟฟ้าหรืองานด้านการบริหารงานวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. ความสามารถพิเศษ / ทักษะมีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ , มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานระบบเครื่องกล/ไฟฟ้า ได้ดีมีความรู้เกี่ยวกับระบบ Automation สำหรับกระบวนการผลิต
 4. ประวัติการฝึกอบรมISO 9001 , ISO 14001 , ISO45001 ,การเป็นหัวหน้างานที่ดี,การทำงานเป็นทีม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา 8.00 - 16.00 น.
 • Submit online application: www.thaiuniongroupcareer.com/register/en More vacancies visit: www.thaiuniongroupcareer.com/jobs/en
  ติดต่อ
  วราภรณ์ อัคนิตย์
  บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  77 ม.5 ถ.สงขลา-ระโนด ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา
  โทรศัพท์ : 093-576-6913
  อีเมล : thaiuniongroup_516@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 034-816-499
  LINE ID: 0935766913
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form