JobThai
1 มิ.ย. 66

Sales Representative - Upcountry (SCG Distribution)

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary icon25,000 - 40,000 ตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
- งานขายส่ง สินค้าวัสดุก่อสร้าง ต้องบริหารงานขาย วางแผน บริหาร และติดตามขายงานในกลุ่มลูกค้าและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ยอดขายและ KPI ตามที่กำหนด - บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมไปถึง NTTD และ Influencer - ขยายฐานลูกค้า และมองหาโอกาสในการขายสินค้าใหม่ๆ และช่องทางใหม่ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการวางแผนการขายและการตลาด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. เกรดเฉลี่ย ป.ตรี ไม่ตำกว่า 2.7 และ ป.โท ไม่ต่ำกว่า 3.3
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานการขาย การตลาด วิเคราะห์การตลาด อย่างน้อยตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไป
  4. สามารถสื่อสารเเละนำเสนอดี เเก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์เเละมีความคิดอย่างเป็นระบบ
  6. มีไหวพริบในการเเก้สถานการณ์เฉพาะหน้า กระตือรือร้น
  7. มีใบขับขี่ สามารถเดินทางปฏิบัติงานในเขตที่ได้รับหมอบหมายได้ 
  8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี คะเเนน TOEIC 550 - สอบหลังสัมภาษณ์ผ่าน
  9. สุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ถ้าหากเป็นเพศชายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Career Center
SCG - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ประจำภาคกลาง, อีสาน และใต้
หลายจังหวัด