JobThai
28 ก.ย. 65

Supervisor Planning/Part Control

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- วางแผนการผลิตฯ,การสั่งซื้อตามขอบเขตงานที่กำหนด - ปรับเปลี่ยนแผนการผลิตฯ,การสั่งซื้อให้ส้อดคล้องกระบวนการถัดไป - ติดตามแผนการผลิต,การสั่งซื้อ - อื่นๆ
  1. เพศ ชาย/หญิง
  2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ด้านการจัดการการผลิต
  4. มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
  5. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Supervisor อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  6. มีความเข้าใจในระบบ ERP
  7. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- ส่ง E - mail ของบริษัท - สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now)
คุณณรงค์เวทย์ สุวรรณพงษ์
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด
355 ม.4 ซ.7C ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ