25 ก.พ. 64

จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิคขั้นสูง (ประจำโรงงานนวนคร)

pin locationLocation
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน 3.ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 4.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย 6.ประสานงานกับพนักงานและแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป. เทคนิคขั้นสูง หรือมีใบประกอบวิชาชีพฯ
  4. มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี
  5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office ได้ดี
  6. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และเป็นผู้นำกิจกรรมได้
  7. ทำงานภายใต้แรงกดดัน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. หากมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านงาน HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
1. ส่ง resume มาที่อีเมล hrm@woodtect.com 2. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
Tel. : 02-613-8989 Ext.311
Email : hrmwoodtect_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company