JobThai
4 ต.ค. 65

Payroll & Compensation Junior Officer (สังกัดฝ่ายบัญชี)

pin location
pin location

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconN/A
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนให้เป็นหมวดหมู่ 2. นำเข้าข้อมูล เตรียมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารตามระดับ ดังนี้ 2.1 พนักงานและผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 2.2 ผู้บริหารตัวแทน ตั้งแต่ระดับผู้จัดการภาคขึ้นไป 2.3 พนักงาน กลุ่ม Telesale และพนักงาน กลุ่ม Sales Coordinator 3. นำเข้าข้อมูลและเตรียมการจ่ายผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 3.1 กลุ่ม Telesale 3.2 กลุ่ม Sales Coordinator 4. ดำเนินการจ่ายเงินเดือน, หักภาษี, หักประกันสังคม, หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, หักเงินกู้ 5. นำส่งยอดสุทธิเข้าเงินเดือนจ่ายให้กับธนาคาร 6. นำส่งรายการหักให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 6.1 นำส่งภาษีให้กรมสรรพากร 6.2 นำส่งเงินกองทุนให้กับบริษัทจัดการกองทุน 6.3 นำส่งประกันสังคมให้กับกองทุนประกันสังคม 6.4 นำส่งเงินกู้ธนาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. อายุระหว่าง 22 - 25 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี
  4. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และความซื่อสัตย์
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และโปรแกรม MS. Office ได้ดี
  6. ***มีทักษะความสามารถทางด้านการใช้ Excel ได้ดี***
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มีมาตรการให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน "เราจึงของดการ Walk in เพื่อสมัครงานที่ออฟฟิศทุกกรณี " ผู้ที่สนใจร่วมงานกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สามารถฝากประวัติผ่านทาง - Jobthai - โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ - สมัครด้วยตนเอง - ติดต่อที่บริษัทโดยตรง - สมัครผ่านทาง Email
K.Porntep (Arm)
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่ (ถ.รัชดาภิเษก) ติด MRT ศูนย์วัฒนธรรม
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4 - รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517