JobThai
7 ธ.ค. 66

หัวหน้าช่าง/วิศวกรรม

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
หัวหน้าช่าง หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ควบคุมการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร - ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร - นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม - ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณืและเครื่องจักร - ควบคุมจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษา - จดมิเตอร์ไฟฟ้าทุกเดือนและจดมิเตอร์น้ำทุกเดือน - แยกใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ในประเทศ และโทรศัพท์ต่างประเทศพร้อมจัดส่งให้แต่ละบริษัท - เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว - จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์สำหรับการออกบู๊ท (ถ้ามี) - จัดเก็บและรวบรวมคู่มือการดูแลบำรุงรักษา วิศวกรประจำอาคาร หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร - ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า - ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคาร - ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการอาคารรับทราบ - จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา - ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร - จัดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคาร - จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ - จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน - จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier และเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ - จัดทำข้อกำหนดการประมูลงาน - จัดทำเอกสารการปรับปรุงพื้นที่ หรือระบบอุปกรณ์ต่างๆ - วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระทบแก่ผู้เช่าอาคารน้อยที่สุด - จัดทำ บพอ. 1 และ บพอ. 2 เพื่อส่งต่อกรมอนุรักษ์พลังงานในกรณีที่อาคาร
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี
 5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 6. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความละเอียด ไหวพริบดี ชอบสังเกตุและศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
 7. ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM)
 8. มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 9. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารแอทออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 15.30 น.
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์
 • ติดต่อ
  คุณชุตินาถ บุญประคม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
  โทรศัพท์ : 02-951-9757, 02-589-6023 ต่อ 1 ,094-939-9922, 099-195-6886
  อีเมล : smcpsoft_04@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 02-589-2885
  เว็บไซต์ : http://www.smcpsoft.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ประจำพื้นที่ เขตพญาไท , เขตราชเทวี , เขตประเวศ , เขตสาธร , เขตคลองเตย , เขตวัฒนา , ศรีนครินทร์ หรือแผนที่ Site งานได้ที่ http://www.smcpsoft.com/map.php
  กรุงเทพมหานคร
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form