25 มิ.ย. 64

Data Scientist - ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

pin location
pin location

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
Job Descriptions
แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุคปัจจุบันได้รับผลกระทบจากศาสตร์ทางด้านข้อมูลมากขึ้น THiNKNET กำลังเปิดรับสมัคร data scientist/data engineer หลายอัตรา เพื่อนำเอาศาสตร์ทางด้านข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้มากย่ิงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดได้ หากคุณเป็นคนที่หลงใหลด้านข้อมูล และกำลังหาโอกาสในการลงมือนำข้อมูลนั้นมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์จริง ตำแหน่งงานนี้อาจเหมาะสมสำหรับคุณ เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปด้วยกัน
Qualifications
  1. ชอบและรักการวิเคราะห์ข้อมูล + สามารถสื่อสารสิ่งที่วิเคราะห์ให้ user อย่างเข้าใจได้ง่าย
  2. เขียนภาษา programming ได้ เช่น python, js
  3. มีความรู้และเข้าใจฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้ง structure และ unstructure
  4. มีความรู้ศาสตร์เกี่ยวกับ machine learning ในเบื้องต้น และสามารถเรียนรู้ machine learning ได้ด้วยตนเอง
  5. สามารถค้นคว้า, ออกแบบ, ทดลอง และวัดผล model ที่พัฒนาขึ้นมาได้
  6. หากมีความรู้เกี่ยวกับ MLOps จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านระบบ JobThai - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น) เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
Contacts
Engineering Department
THiNKNET Co., Ltd.
Email : jobthai_51@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Directions
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2 - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม ทางออกที่ 2 - รถเมล์สาย 15, 76, 77, 115, 162, 163, 164, 504, 505, 514
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.