JobThai
รับสมัครด่วน
1 มิ.ย. 66

วิศวกร

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconขึ้นอยู่กับวุฒิและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- ควบคุมดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้า - ถอดแบบ,เขียนแบบ Auto Cad ระบบไฟฟ้า - ดูแลควบคุมงานเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแก่ลูกค้า - ประมาณราคา บริษัท ทำงานวัน จันทร์-วันเสาร์
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง (หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย) / กว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office (Excel) ได้
 5. มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. สามารถออกปฏิบัติงานตาม Site งานทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
 7. สามารถดูแลควบคุม และเข้าใจระบบงานโครงการ
 8. ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 10. มีความรับผิดชอบ
 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ 2. สมัครผ่าน www.jobthai.com 3. ยื่นเอกสารสมัครผ่านทาง e-mail
คุณนันทภัค แก้วปุ่นนิล
บริษัท สยาม-ซันนี่ โวลท์ จำกัด
519/294-296 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
กรุงเทพมหานคร , ต่างจังหวัด
หลายจังหวัด