4 ส.ค. 64

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ

pin location
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon5 อัตรา
1.ประสานงาน ควบคุม และดำเนินการจัดหาหรือติดต่อร้านค้าเช่าต่างๆ โดยนำเสนอพื้นที่ให้แก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 2.วางแผนการขายพื้นที่เช่า Cart, Kiosk Shop สัญญาระยะสั้น 1–6 เดือน 3.ควบคุมและกระตุ้นร้านค้าเพื่อก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์ในการบริหารพื้นที่ 4.สรุปรายงานการขายพื้นที่และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบความเคลื่อนไหวเป็นประจำทุกเดือน 5.ต่อสัญญาและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนร้านค้า 6.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
  1. เพศหญิง อายุ 22-33 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ การโฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในงานศูนย์การค้า อย่างน้อย 1 ปี
  4. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของวันและเวลาทำงาน
  5. มีทักษะด้านการเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. หากมีประสบการณ์ด้านงานสรรหา / บริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณเมียว
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ