รับสมัครด่วน
17 ก.ย. 63

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยจัดทำข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน และ ปรับปรุงคู่มือความปลอดภัย (กรณีมีขั้นตอนการทำงานใหม่) - ยื่่นเอกสารความปลอดภัยฯกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - กำหนดแผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี (ปีละ 1 ครั้ง) - รวบรวม สถิติ รายงานและเสนอแนะด้านความปลอดภัย - กำกับดูและให้พนักงานปฏิบัติตามเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสุขลักษณะส่วนบุคคล(GMP) - ดูแลงานในส่วนของความเรียบร้อยในโรงงาน เช่น รปภ. ระเบียบการเข้าออก --ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไข เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน และประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย (ทุก 3 เดือน) -จัดทำรายงานเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมดตามกฎหมายรวมถึง ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ กับกลุ่มงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน (กรณีมี จป.ใหม่) -นำเสนอและจัดกิจกรรมรณรงค์ รวมถึงอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -ร่วมดำเนินการและประสานงาน ระบบ ISO 22000 ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำฝึกสอนอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายจากการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อ ป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า - รวบรวมวิเคราะห์สถิติและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจาก การเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง - ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เดือนละ 1 ครั้ง) - สรุปบันทึกการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือนภายใน 7 วัน (เดือนละ 1 ครั้ง) - แบบขอขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน (สก.1) (4 ครั้ง ต่อปี) - การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายปี (สก.2) ,ขนส่งของเสียอัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมความปลอดภัย หรือ มีใบอนุญาตที่ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพ
  3. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO22000
  4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของประเทศไทย
  5. มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, มีความคิดสร้างสรรค์, และทักษะในการแก้ปัญหา
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
  7. สามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
คุณอัญญารัตน์ เกียวซี
บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
99/9 หมู่ที่ 8 ถ.คงทอง
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-204-890-3 ต่อ 102
อีเมล : mvfood_11@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 034-204-895
เว็บไซต์ : http://www.mvfood.co.th
LINE ID: 034204890
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วิธีการเดินทาง
สอบถามทาง ที่ 081-8588087
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form