JobThai
7 มิ.ย. 66

Marketing Manager (Export) MRT ลุมพินี

pin location
pin location
mrt iconMRT คลองเตย, ลุมพินี
salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
- Market survey , analysis, report , find the best marketing channel to promote product to the market , event organizer and marketing job related.
  1. ไม่จำกัดอายุ
  2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี
  4. มีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ ด้านอาหาร อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. หากมีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO, GMP & HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความสุภาพ และมี Service mind
  7. มีภาวะผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- สมัครงานผ่านทาง Jobthai - E-mail : ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เอกสารนำมาประกอบการสัมภาษณ์ 1) ประวัติส่วนตัว, Resume 1 ชุด 2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 4) รูปถ่าย 1 ใบ 5) วุฒิการศึกษา 1 ใบ 6) หนังสือรับรองการผ่านงาน, สลิปเงินเดือนล่าสุด (ถ้ามี) 7) ใบประกาศนียบัตร, Certificate (ถ้ามี)
คุณอังคนา
บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
โรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร (ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์) :49/6 ม.7 ซอยวัดทองธรรมิการาม ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 สำนักงานใหญ่ : 1168/64 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 22 CDEF ถ.พระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: 02-679-8192 ต่อ 160
ทำงานจันทร์-ศุกร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ่ : ลงป้ายรถเมล์ชื่อ บ่อนไก่ MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1 ซอยงามดูพลี จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางคลองเตยแล้วเดินตรงไปค่ะ โรงงานมหาชัย จ.สมุทรสาคร: จุดสังเกต โลตัส(เก่า)มหาชัยอยู่แถวปากซอย นั่งมอเตอร์ไซค์วินที่โลตัสตรงเข้าไปสุดซอย ถึงหน้าวัดทองฯแล้วเลี้ยวขวา จะพบ GF ประตูเหล็กสีเงิน (ซอยไม่เปลี่ยว เป็นหอพัก/ร้านค้าตลอดทาง)