รับสมัครด่วน
12 พ.ย. 62
จป.วิชาชีพ
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • 1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ
 • และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 • 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
 • ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ
 • 3. จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถาน
 • ประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
 • 4. กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ
 • ลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
 • 5. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน
 • สถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบ
 • อันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกัน
 • อัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย
 • 6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
 • ทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงาน
 • ที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
 • 7. ประสานงานดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
 • ภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • 8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถาน
 • ประกอบกิจการ
 • 9. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุก
 • ระดับและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไป
 • ตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้
 • นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะการติดต่อประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 5. มีความรับผิดชอบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. ค่ารักษาพยาบาล
 • 3. ประกันสุขภาพ (สวัสดิการช่วยเหลือเรื่องเจ็บป่วยนอกเหนือจากประกันสังคม)
 • 4. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • 5. ชุดฟอร์มพนักงาน อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • 6. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร(นอกเหนือจากประกันสังคม)
 • 7. เงินช่วยเหลืองานศพ(นอกเหนือจากประกันสังคม)
 • 8. โบนัสประจำปี
 • 9. ประกันสังคม
 • 10. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
 • 11. เบี้ยขยัน
 • 14. หอพักพนักงาน
 • 15. การขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • 16. เงินค่ามาทำงาน
 • 17. รถรับส่งพนักงาน
 • 18. จัดนำเที่ยวประจำปี
 • 19. กิจกรรมแจกของขวัญปีใหม่
วิธีการสมัคร
 • 1. ส่งประวัติทาง E-mail
 • 2. สมัครผ่าน Jobthai
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรมนุษย์
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
โรงงาน ถ.พระราม 2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สำนักงาน ซ.พัฒนาการ 48
ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ : โรงงาน 034-772-044 - 49 ต่อ 202, 201
อีเมล : asiatic_27@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 034-772-042
เว็บไซต์ : www.asiatic.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form