รับสมัครด่วน
15 ม.ค. 64

จป.วิชาชีพ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ 3. จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถาน ประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 4. กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับ ลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน 5. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ใน สถานประกอบกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบ อันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน รวมทั้งด้านการควบคุมป้องกัน อัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย 6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ ทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงาน ที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย 7. ประสานงานดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถาน ประกอบกิจการ 9. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุก ระดับและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไป ตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้ นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุก 3 เดือน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะการติดต่อประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 5. มีความรับผิดชอบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
วิธีการสมัคร
1. ส่งประวัติทาง E-mail 2. สมัครผ่าน Jobthai
ติดต่อ
แผนกทรัพยากรมนุษย์
Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
 • โรงงาน ถ.พระราม 2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 • สำนักงาน ซ.พัฒนาการ 48
 • ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
  โทรศัพท์ : โรงงาน 034-772-044 - 49 ต่อ 201, 203
  อีเมล : asiatic_27@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  แฟกซ์ : 034-772-042
  เว็บไซต์ : http://www.asiatic.co.th
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  ใช้งานแผนที่
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form