รับสมัครด่วน
23 ก.ย. 64

วิศวกรการพิมพ์ (ประจำ จ. นครราชสีมา)

pin location
pin location

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
1. พัฒนาการพิมพ์ฟิล์มกราเวียร์/เฟล็กโซทั้งกระบวนการ, เพื่อให้ได้คุณภาพ เศษสูญเสียต่ำ ได้ปริมาณสุทธิ และต้นทุนการผลิตต่ำ ตามเป้าหมาย 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขซ่อมแซมให้เครื่องจักรให้เดินงานได้อย่างสมบูรณ์ 4. ควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณการผลิต 5. สอนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปลอดภัยในการทำงาน ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6. ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงาน และเครื่องจักรให้สะอาด อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน 5ส. และมาตรฐานเครื่องจักรสะอาด 7. รักษา พัฒนา และควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกมาตรฐาน ที่บริษัทฯ ได้รับรอง 8. ปฏิบัติ และควบคุมให้พนักงานให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ และประกาศของบริษัทฯ ทุกฉบับอย่างเคร่งครัด
  1. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์
  3. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  4. สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  5. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการระบบงาน และเอกสาร ERP ได้
  6. มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพ ทัศนคติดี ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ มีความสามารถในการประสานงาน และทำงานร่วมกับพนักงานในทุกระดับ
  7. สามารถปฏิบัติงานที่สีคิ้ว
- สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท - สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งประวัติมาที่ E-Mail
หน่วยงานสรรหาบุคลากร
กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม (สำนักงานใหญ่)
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา