รับสมัครด่วน
19 พ.ย. 62
Transport Supervisor
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • 1ควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการวางแผนการเดินรถำ ให้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
 • งานสอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบมาตรฐานของบริษัท
 • 2วางแผนกำลังคนให้เหมาะสม และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจ
 • สอบอนุมัติการขาดงานต่างๆ
 • 3ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและ
 • ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • 4ควบคุมและวัดผลตัวชี้วัดด้านการขนส่ง (KPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
 • กำหนด
 • 5ควบคุมต้นค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายผันแปรในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ไม่
 • ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • 6สอดส่อง ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน้าที่อย่าง
 • สม่ำเสมอ
 • 7ควบคุมการดูแลรักษารถบรรทุก เครื่องมือ การตรวจสอบสภาพรถประจำวัน การ
 • จัดรถเพื่อเข้าตรวจ และซ่อมบำรุงตามระยะ
 • 8ควบคุมการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานประจำวัน และหาแนวทาง
 • ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ
 • 9แจ้งตอบกลับข้อบกพร่อง Complaint จากหน่วยงานอื่นภายในเวลาที่กำหนด
 • 10ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • 11อบรมพนักงานใหม่ (OJT)และประเมินผลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำงานได้
 • อย่างมีมาตรฐาน
 • 12ประชุมและอบรมพนักงานทุกส่วนงาน เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำ
 • เสมอ
 • 13สรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการทั้งหมด ในแต่ละเดือน เพื่อส่งให้ผู้บังคับ
 • บัญชาโดยตรง
 • 14จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ส่งให้กับผู้
 • บังคับบัญชาโดยตรงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • 15ควบคุม ดูแล พื้นที่การทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบ อยู่เสมอ
 • 16อื่นๆ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะเป็นผู้มอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 2. มีประสบการณ์สายงานคลังสินค้าหรือลอจิสติกส์ 3 ปีขึ้นไป
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์วางแผนการเดินรถประจำวัน
 5. มีภาวะผู้นำและสามารถประเมินการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 6. มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไข/ป้องกันปัญหา
สวัสดิการ
 • 1.ลาพักผ่อนประจำปี
 • 2.ลาป่วย/ลากิจ
 • 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
 • 5.ค่ารักษาพยาบาลของบริษัท
 • 6.ค่าทำฟัน
 • 7.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 8.ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีการสมัคร
 • 1.สมัครผ่าน JobThai
 • 2.สมัครด้วยตนเอง ตามที่ตั้งบริษัท
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
2439 ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 063-825-0549
อีเมล : siamfoodservices_14@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-782-6001
เว็บไซต์ : www.siamfoodservices.com/home.php
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
 • 1. รถโดยสารสาธารณะสาย 22,45,46,115,116,149,507
 • 2. รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงสถานีทองหล่อ ต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่หน้าปากซอยสุขุมวิท38 ลงที่ปากซอยแสนสบาย (ค่ารถ 15 บาท)
 • 3. รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แล้วต่อรถโดยสารประจำทางหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ค่ารถ40 บาท)
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form