JobThai
รับสมัครด่วน
22 ก.ย. 65

พนักงานบัญชี

pin location
pin location

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. วิเคราะห์รายการบัญชี และลงรายการบัญชี ตามเอกสารการเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูป 2. จัดทำรายละเอียดบัญชีย่อยต่างๆ 3. ควบคุม ดูแล และเก็บรักษาใบสำคัญ เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของบริษัท 4. ควบคุม ตรวจสอบ รายการเกี่ยวกับการรับ และการจ่ายของสำนักงานสาขาเพื่อความถูกต้อง 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 1. เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี
 3. มีความละเอียด รอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 5. พิมพ์งานไว และลงข้อมูลด้านตัวเลขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 6. สามารถทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. (และวันเสาร์ เวลา 8.00-12.00 น.) ได้
 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Winspeed จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สนใจสมัครผ่าน JobThai
 • จดหมายพร้อมประวัติการทำงาน
 • สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง (Resume) มาทาง E-mail
 • คุณก้อย
  บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
  LINE ID: hr.tndt
  เลขที่ 19 สวนสน 8 ซอยรามคำแหง 60 ถนนรามคำแหง
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร