JobThai
รับสมัครด่วน
2 มิ.ย. 66

ช่างซ่อมบำรุง

pin location
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary icon
salary icon12,000 บาท/เดือน หรือตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ และซ่อมรถ ตามอาการเสียของเครื่องยนต์ เบื้องต้นได้ - รับผิดชอบ สต๊อกอะไหล่ และเครื่องมือช่าง - รับผิดชอบ ความสะอาดและความเป็นระเบียบในพื้นที่ทำงาน - บันทึก และสรุปการทำงานในระบบ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  1. เพศชาย
  2. อายุ 20 ปีขึ้นไป และพ้นภาะทางทหารแล้ว
  3. วุฒิ ปวช. หรือปวส. สาขาช่างยนต์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ถ้ามีประสบการณ์จากศูนย์บริการรถบรรทุกใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถตรวจสอบ และวิเคราะห์ อาการเสียของเครื่องยนต์ เบื้องต้น
  6. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- สมัครได้ที่บริษัท - ส่งประวัติทาง Email - สมัครผ่านทาง Jobthai
คุณบี
บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
: 02-159-0101 ต่อ 102 หรือ 063-202-8190
LINE ID: 094-896-6198
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี