JobThai
รับสมัครด่วน
23 ก.ย. 65

ENGINEERING & MAINTENANCE MANAGER

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
1.ควบคุม วางแผน และจัดการงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร งานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ แก๊ส ลม ภายในบริษัทฯ 2.วางแผน ควบคุม ทำ Presentive Maintenance ของเครื่องจักรต่างๆ 3.บริหารงานให้งานซ่อมบำรุงอยู่ใน Budget งบประมาณที่กำหนด 4.เสนอแผนในการพัฒนา ปรับปรุง เครื่องจักร 5.นำเทคโนโลยี มาซ่อมแซมปรับปรุง ในการพิจารณากระบวนการผลิต 6.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 10 ปี ขึ้นไป
 4. มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ระบบไฟฟ้า
 5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Preventive Maintenance และ ISO 13485
 6. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Officer หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมได้
 7. สามารถบริหารจัดการทีมงานได้
 8. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 9. หากมีวุฒิบัตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)** แนะนำกรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์มใบสมัครของเว็บเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใบสมัคร
 • สมัครทาง payroll@pharmacarelimited.com
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัทฯ (วันจันทร์-วันศุกร์เวลา 08.00 - 12.00 น.)
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท(กรุณาวงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)
 • เอกสารประกอบ 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2.สำเนาบัตรประชาชน (2 ฉบับ) 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.สำเนาหลักฐานทางทหาร(ชาย) 5.อื่นๆเช่น ใบผ่านงาน สลิป ใบวุฒิบัตร ฯลฯ 6. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) *หากท่านประสงค์ที่จะสมัครงานกับบริษัทฯและได้รับทราบนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหว รวมถึงตรวจสอบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลอ้างอิง **ท่านสามารถส่งข้อมูลการสมัครและเอกสารแนบอื่นๆตามช่องทางสมัครงานข้างต้น **ไม่พิจารณารับผู้สมัครที่สูบบุหรี่เข้าทำงาน**
  คุณมยุรา, คุณอัญญาณี
  บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ผู้ผลิตTENSOPLAST,TIGERPLAST)
  114 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  : 02-326-0990 ต่อ 170
  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร