JobThai
21 มิ.ย. 65

พนักงานฝ่ายขาย (Sales) รถโฟรค์ลิฟท์ ประจำสาขาเชียงใหม่

pin location
pin location

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

salary icon
salary icon15,000 บาทขึ้นไป
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ อะไหล่รถยกโฟรคลิฟท์ - ติดต่อประสานงานเพื่อเข้าพบนำเสนอ ลูกค้ารายเก่า - รายใหม่
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
  3. มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  4. มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  5. มีรถยนต์ส่วนตัว
  6. มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว
  7. มีความชำนาญในเส้นทาง
1. สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ 2. สมัครผ่านทาง JobThai.com 3. ส่งจดหมายพร้อมประวัติมาที่บริษัท
คุณจริณี เกษอินทร์
บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่