JobThai
25 พ.ค. 66

เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)

pin location
pin location

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- รับผิดชอบหน้าที่งานจัดทำเช็ค เช่น จัดทำเอกสารชุดการจ่าย จัดทำเช็คพร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ และบันทึกการจ่ายเช็คในระบบ - รับผิดชอบหน้าที่งานติดตามใบเสร็จรับเงิน เช่น ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ติดตาม ทวงถามเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย และจัดเรียงใบกำกับภาษีตามรายงานภาษีซื้อ
  1. อายุ 24-35 ปี
  2. การศึกษาปริญญาตรีสาขาการเงิน หรือการบัญชี
  3. มีประสบการณ์ในงานการเงิน อย่างน้อย 1 -2 ปี
  4. ทำงานจันทร์-ศุกร์
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานที่ดี
- Apply through JobThai - Apply in person - or send your resume in English to Email สามารถสมัครผ่านทาง Jobthai หรือ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่อีเมลล์บริษัทได้โดยตรง
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
59 หมู่ 1 ถ.รังสิต - ปทุมธานี
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ตึก FUSO ติดถนนใหญ่ แยกวัดเสด็จ ข้างประกันสังคมปทุมธานี
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี