JobThai
25 มิ.ย. 65

พนักงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด

pin location
pin location

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ออกแบบสื่อ ตัดต่อ ภาพแอนิเมชั่น และภาพเคลื่อนไหว สำหรับนำเสนอตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัทฯ - คิดและนำเสนอข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ - ถ่ายภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตามสถานที่ต่างๆ และเขียนข่าวเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ในช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ออกแบบของสมนาคุณต่างๆ และร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด/นิเทศศาสตร์/การโฆษณา/การออกแบบกราฟิก/แอนิเมชั่น/วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  4. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office, ใช้กล้องถ่ายภาพ หรือ 3DS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้โปรแกรม AI: Illustrator PS: Photoshop PR: Premiere pro IN: InDesign ได้
สมัครผ่าน JobThai ส่งใบสมัครได้ทาง Email สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
: 02-428-0029 ต่อ 920, 081-835-9123
LINE ID: @xmc4125t
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร