รับสมัครด่วน
23 ก.ย. 64

ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. ปรับปรุงและตรวจสอบเอกสารคู่มือคุณภาพ , วิธีการปฏิบัติงาน ของส่วนงานและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 2. ปรับปรุงและตรวจสอบเอกสารแผนคุณภาพในการผลิต ทุกขั้นตอนและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 3. ตรวจสอบและติดตามผลการ Audit Supplier สถานที่ผลิตวัตถุดิบ 4. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน GMP, HACCP อย่างเคร่งครัด 5. วางแผน , วิเคราะห์ และสรุปการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมรายงาน ผู้บังคับบัญชา 6. แก้ไขและป้องกันปัญหา และติดตามผลการแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 7. ประชุม / อบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปลูกจิตใต้สำนึกด้านคุณภาพ ให้กับพนักงาน 8. ติดตามการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าจากลูกค้าภายนอก 9. กำกับดูแลขวัญกำลังใจให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชามีกำลังใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 10. ค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาหาหลักสูตรการอบรมด้านคุณภาพ 11. ดูแลและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 12. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรและประสานงานกับSupplier และ ลูกค้า 12. ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และการควบคุมลักษณะของปัญหา และผลกระททางสิ่งแวดล้อม 13. ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการตาม มรท.8001 (มาตรฐานแรงงานไทย) 14. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. การศึกษาปริญญาโท/ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ระบบ ISO 9001 :2015 / ISO 14001 /HACCP/มรท8001:2553
  3. มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้ด้าน ISO 9001 , GMP/HACCP
  5. มีความสามารถในการ ควบคุม สั่งการ บังคับบัญชา ได้ดี
  6. มีภาวะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาทีม
  7. มีความสามารถในการวางแผน การติดตาม และการตัดสินใจได้ดี
  8. มีทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
  9. สามารถทำงานที่ นิคมอมตะซิติี้ชลบุรีได้
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครผ่าน JobThai.com
ติดต่อ
คุณทิพยรัตน์ น้อยเทพ เฟส7
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 7-8 จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-447-622 ต่อ 103 082-7900205(อมตะซิตี้ เฟส 7) 061-823-9758 (อมตะซิตี้เฟส 8) 02-525-8520 ต่อ 11 (บางบัวทอง)
อีเมล : nslfoods145_43@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้